Alates juulist 2014 on Lüganuse vallas kehtestatud tasulise sotsiaaltranspordi teenuse hind.

Sotsiaaltransporti on võimalik taodelda rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vallas alaliselt elaval inimesel, kellel puuduvad ülalpidajad või eakad ja puudega isikud, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse.

Sotsiaaltransporditeenuse taotlemiseks pöördub isik 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist  vallavalitsuse poole teatades teenuse vajaduse aja, marsruudi ning põhjuse.

Sotsiaaltranspordi osutamine algab inimese elukohast ja lõpeb soovitud sihtkohas. Isik tasub teenuse eest kilomeetri hinna alusel. Sotsiaaltranspordi hind on 0,70 eurot/km (näiteks tellides sõidu Lüganuselt Kiviõlisse ja tagasi on sõidu maksumus umbes 9 eurot). Sotsiaaltransporditeenuse eest tasutakse sularahas või ülekandega.

Tasuta sotsiaaltransporditeenuse kasutamise õigus on:
 1) isikutel, kellel on Lüganuse vallaga sõlmitud koduteenuste osutamise leping;
 2) isikutel, kelle kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta peale eluasemekulude (sotsiaalhoolekandeseaduse § 222lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel) mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri (2014 aastal on kahekordne toimetulekupiir 180 eurot).