10.11.17

 

Lüganuse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras järgmised kinnistud:

 

Lüganuse vallas, Uniküla külas, Jõusaali, (katastritunnus 44901:003:0447, pindala 2885 m2, sihtotstarve ärimaa 100%) alghinnaga 4000 eurot.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.10. 2017 kell 12:00.

Enampakkumise tingimused:

1.  Pakkumise tagatisraha suurus on 300 (kolmsada) eurot, mis tuleb kanda pakkumise esitamise tähtajaks Lüganuse valla arveldusarvele EE462200001120216281 Swedbank-is märkega "Jõusaali pakkumuse tagatis".

2. Pakkumise osavõtutasu suurus on 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb kanda pakkumise esitamise tähtajaks Lüganuse valla arveldusarvele EE462200001120216281 Swedbank-is märkega "Jõusaali enampakkumise osavõtutasu".

3. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, suletud ümbrikus, aadressil Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Virumaa. Pakkumuse ümbrikul peab olema märge "Jõusaali kinnistu enampakkumine, mitte avada enne 11.10.2017 kell 12:00".

4.  Pakkumise dokument peab sisaldama:

2.4.1.  füüsilise isiku puhul nime, isikukoodi, elukohta, isikut tõendava dokumendi ärakirja;

2.4.2. juriidilise isiku puhul nime, registrikoodi, vajadusel esindust tõendava dokumenti;

2.4.3. osavõtutasu ja tagatisraha maksmist tõendavaid dokumente;

2.4.4.  pakkumise summat sõnades väljendatuna;

2.4.5.  pakkumise kehtivusaega (vähemalt 60 kalendripäeva);

2.4.6.  pakkuja allkirja;

2.4.7. nõusolekut enampakkumise ja võõrandamise tingimustega.

5.  Kinnistuga saab tutvuda kuni 10.10.2017 tööpäevadel 10:00-16:00 kokkuleppel majandusspetsialistiga telefonil 332 5871, 5807 3701.

2.6.  Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus haldusaktiga. Vallavalitsus võib pakkumuse tagasi lükata, kui kõrgeima hinna esitanud pakkujal on võlgnevus Lüganuse Vallavalitsuse ees.

2.7. Müügihind tuleb ostjal tasuda enne tehingu toimumist notari ametikontole, märkides selgituseks "Jõusaali kinnistu ostmine". Tasutud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel.

2.8.  Enampakkumise osalejale, kelle pakkumus ei olnud kõrgeim, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele.

2.9.  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse asjaõiguslik ostu-müügileping mille sõlmimise kulud kannab ostja.

2.10.  Vara valdus antakse üle tehingu toimumise päeval.

Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest.

 

Savala küla, Kaare tn 2-10 korteriomand (registriosa 4182108, katastritunnus 44901:003:0930, neljatoaline, keskküttega) alghinnaga 4000 eurot.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.10. 2017 kell 12:00.

1. Pakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot, mis tuleb kanda pakkumise esitamise tähtajaks Lüganuse valla arveldusarvele EE462200001120216281 Swedbank-is märkega "Kaare 2-10 korteriomandi pakkumuse tagatis".

2.  Pakkumise osavõtutasu suurus on 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb kanda pakkumise esitamise tähtajaks Lüganuse valla arveldusarvele EE462200001120216281 Swedbank-is märkega "Kaare tn 2-10 korteriomandi enampakkumise osavõtutasu".

3. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, suletud ümbrikus, aadressil Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Virumaa. Pakkumuse ümbrikul peab olema märge "Kaare tn 2-10 korteriomandi enampakkumine, mitte avada enne 10.10.2017 kell 12:00".

4.  Pakkumise dokument peab sisaldama:

3.4.1.  füüsilise isiku puhul nime, isikukoodi, elukohta, isikut tõendava dokumendi ärakirja;

3.4.2.  juriidilise isiku puhul nime, registrikoodi, vajadusel esindust tõendava dokumenti;

3.4.3.  osavõtutasu ja tagatisraha maksmist tõendavaid dokumente;

3.4.4.  pakkumise summat sõnades väljendatuna;

3.4.5.  pakkumise kehtivusaega (vähemalt 60 kalendripäeva);

3.4.6.  pakkuja allkirja;

3.4.7. nõusolekut enampakkumise ja võõrandamise tingimustega.

5.  Korteriomandiga saab tutvuda kuni 9.10.2017 tööpäevadel 10:00-16:00 kokkuleppel majandusspetsialistiga telefonil 332 5871, 5807 3701.

6. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus haldusaktiga. Vallavalitsus võib pakkumuse tagasi lükata, kui kõrgeima hinna esitanud pakkujal on võlgnevus Lüganuse Vallavalitsuse ees.

7.  Müügihind tuleb ostjal tasuda enne tehingu toimumist notari ametikontole, märkides selgituseks "Kaare 2-10 korteriomandi ostmine". Tasutud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel.

8.  Enampakkumise osalejale, kelle pakkumus ei olnud kõrgeim, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele.

9.  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse asjaõiguslik ostu-müügileping mille sõlmimise kulud kannab ostja.

10. Vara valdus antakse üle tehingu toimumise päeval.

Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest.