Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke "Lüganuse Vallavalitsuse ruumide ümberehitamine. Ehitustööd".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.02.2018 kell 12.00. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile  valitsus@lyganuse.ee Dokumentatsiooni saamiseks ja küsimuste korral palume...

Konkurss lastekaitsespetsialisti ametikohale

Lüganuse Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi  LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia...

Maksu- ja Tolliameti teade

Füüsilise isiku tulude deklareerimise meelespea Muudatused ühisdeklaratsiooni esitamisel Muudatused ühisdeklaratsiooni esitamisel (vene keeles)

Lüganuse valla noortetubade ettevõtlikud noored korraldasid tutvumisreisi

Novembris avati meie vallas tervelt kolm uut noortetuba - Purtses, Varjal ja Erras ning piirkonnaülese noorte ettevõtlusprogrammi raames avanes kolme eelamainitud piirkonna noortel võimalus...

Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaalosakonna vastuvõtuajad

SOTSIAALOSAKONNA VASTUVÕTUAJAD JA KONTAKTID (aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) EDA TÄRNO (toimetulekutoetus, ühekordse sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine) tel 332 5876, 502...

Konkurss vabadele ametikohtadele

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursid järgmistele teenistuskohtadele: EHITUSNÕUNIK ARENDUSNÕUNIK HANKENÕUNIK KINNISVARASPETSIALIST VALLAARHITEKT –...

Lüganuse Vallavolikogu istung

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 5. istung toimub Lüganuse Vallavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20, Kiviõli) neljapäeval, 25. jaanuaril 2018 kell 16.00. PÄEVAKORD: 1. Vallavolikogu...

Küsitlus noortele ja nende vanematele

Lüganuse Vallavalitsus koostab noortevaldkonna arengukava aastateks 2018 - 2025.            Selleks, et välja selgitada Lüganuse valla noorte ja nende vanemate...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

21.10.2017 moodustus Sonda valla ja Lüganuse valla ning Kiviõli linna ühinemisel uus omavalitsus nimega Lüganuse vald. Kuni uue veebilehe avalikustamiseni, edastame teated ja informatsiooni...

Lüganuse valla sümboolika konkurss

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi valla sümboolika leidmiseks Konkursi eesmärgiks on kujundada Lüganuse valla ametlik sümboolika – vapp ja lipp.  ...

Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt "Erinevad rahvused üks kodukoht"

Lüganuse valla noored kohtusid läbi ühiste väljasõitude   Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt „Erinevad rahvused, üks kodukoht" eesmärgiks oli eesti ja vene noorte...

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjaliku kinnituse esitamine

Lüganuse Vallavalitsusel on õigus tühistada jäätmevaldaja vabastus korraldatud jäätmeveost, kui korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja ei esita järgmise aasta 20. jaanuariks Lüganuse...

Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 määrus nr 8 „Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Lüganuse vallas". Avaldused maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Lüganuse...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Hajaasustuse programm 2018 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele...

Päästeameti pressiteade

Väikelastega juhtub liiga palju õnnetusi Päästeamet osaleb eeskujukampaanias „Aga Mina" sõnumiga "Aga mina teen kodu ohutuks". Päästeamet kutsub lapsevanemaid üles pöörama rohkem...

Maksu- ja Tolliameti teade

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA  MAKSUVABA TULU SUURUST Maksu-ja Tolliamet 2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile...

Meelespea kergliiklejatele

  Talv ei jää ka meie piirkonda tulemata Soojad ja kuivad ilmad on vahetunud jahedate ja vihmaste ilmade vastu. Peadselt saabub talv, mida me omal nahal juba tunda saanud oleme....

Noortetoad avasid uksed

PRESSITEADE Kiviõli Omavalitsuste Liit MTÜ Noortetoad avasid uksed Lüganuse vallas avasid eelmisel nädalal uksed kolm uut noorte ajaveetmispaika – noortetoad Erras, Purtses...