28.12.16

 

24. novembril 2016 jättis Lüganuse Vallavolikogu ühinemislepingu ja selle lisad kinnitamata ning võttis vastu otsuse lõpetada läbirääkimised ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse Kiviõli linna ja Sonda vallaga uue omavalitsusüksuse moodustamiseks.

 

Otsus nr 367 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine"

 

Toimetaja: VIIVIAN PÄLL