KOV valimised 2017

2.10.17

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30.06.2017 määrusele nr 102 „Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"  moodustub 15. oktoobril 2017 volikogu valimise tulemuste välja kuulutamisest Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Lüganuse vald.

Ida-Viru maavanem moodustas 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/2017/178 Lüganuse valla 6-liikmelise valimiskomisjoni.

Valimiskomisjoni informatsioon

Valimiskomisjoni otsused

Valimistega seonduv informatsioon ning dokumentide näidised vvk.ee

Taotlus kodus hääletamiseks

 

 

 

 

Toimetaja: VIIVIAN PÄLL