Lüganuse valla jäätmekava 2017 - 2021

Avaliku arutelu protokoll

Protokolli lisa

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Tuleteme korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistu omanikele meelde, et   20. jaanuariks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

 

Kinnituse vorm

Vabastuse saamise eelduseks on, et kinnistu seisab tühjana st seal ei elata või ei tarvitata muul otstarbel.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlus

 

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirI

 

Pakendijäätmete kogumine Lüganuse vallas

 

Konteineridte asukohad:

Segapakend:

Purtse kauplus-söökla juures

Savala küla bussipeatus

Püssi, Kooli 14, A&O kauplus

Püssi, Viru 6

Püssi, Roodu pumbamaja

Püssi, Metsa 4

Lüganuse alevik, Papli 4

Lüganuse alevik Pargi9/Kiviõli tee 27

Soonurme küla (Janeki pood)

Maidla küla (Vanakõrtsi talu pood)

Savala küla (Savala katlamaja)

Paber ja papp:

Püssi, Kooli 14 (A&O kauplus)

Klaas:

Purte küla

Varja küla

Pakendijäätmete sorteerimise juhend

Korduvkasutamisest saab infot leheküljel http://uuskasutus.ee/kontakt/

Toidujäätmete kohta saab infot http://tarbitoitutargalt.ee/

 

11.05.15

Lüganuse vald sõlmis 11.05.2015 Ragn-Sells AS-ga lepingu korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooniks Lüganuse haldusterritooriumil. Jäätmeseaduse § 73 lõike 2 punkti 5 alusel on Ragn-Sells AS kohustatud esitama jäätemeloa taotluse Keskkonnaametile, taotluse menetlus võib maksimaalselt võtta kolm kuud. Seoses sellega alustab Ragn-Sells AS Lüganuse haldusterritooriumil prügiveoga 1.september 2015.

 

Uikala Prügila

Uikala Prügila asub Ida-Virumaal, viie kilomeetri kaugusel Jõhvi linnast. Uikala prügila on kaasaegne jäätmekäitluskoht, kus on korraldatud jäätmete sortimine, taaskasutatavate jäätmete töötlemine ja vaheladustamine, biolagunevate jäätmete kompostimine ning nõuetele vastav nõrgvee kogumine ja puhastamine.

https://www.uikalaprugila.ee/et

18.10.17
20.04.15

Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.

Teavituskampaania raames püüame inimeste tähelepanu pöörata jäätmete lõkkes põletamise ohtudele ning jäätmete äraandmise võimalustele Lüganuse vallas. Keskkonnaministeerium on loonud kodulehe www.lõke.ee, kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises. Samuti on loodud SA Things poolt koduleht www.kuhuviia.ee, kust võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.

Üleskutse eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust ning anda teavet, kuidas jäätmetega keskkonnasõbralikult käituda ning millised on jäätmete äraandmise võimalused.


2.07.15

Kolm soovitust pakendiprügi vähendamiseks

Aivo Kangus, MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees
 
Ostu- ja tarbimisotsuseid teadlikult tehes saab igaüks meist vähendada prügi tekkimist isegi kuni kaks korda. Paraku on inimeste käitumisharjumused tarbimises ja jäätmete sorteerimises suvel sageli kehvemad kui muul ajal. 
 
Kuna ligi pool kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest on erinevad pakendid, aitavad Eesti Pakendiringluse soovitused vähendada oluliselt prügi teket ja hakata keskkonnasõbralikumaks tarbijaks. 
 
Väldi ülepakendamist
Osta korraga suuremas koguses ja loobu tarbetust pakkimispaberist või mõttetust väikesest kilekotist. Mitmeid tooteid saab eraldi kaaludes pakkida ka ühte kilekotti. Kui oled aga kilekoti juba võtnud, siis kasuta seda võimalusel mitu korda, mitte ära viska poest koju saabudes seda kohe prügikasti. Samuti tasuks ka suuremad kilekotid asendada hoopis näiteks tekstiilist poekottidega - paljudes kauplustes on müügil ka puuetega inimeste valmistatud tekstiilijäätmetest poekotid, mida ostes teed lausa kahekordse heateo. Hoia alati mõnd korduvkasutatavat kotti kas autos või käekotis, et see poodi minnes ei ununeks. 
 
Eelista keskkonnasõbralikumaid pakkematerjale: paberit, pappi, klaasi või vali taaskasutatav pakend. Mõnda kaupa saab osta ka kodust kaasavõetud nõusse. Näiteks on osadesse jaekauplustesse ilmunud piimaautomaadid, kus saab ühte piimapudelit taaskasutada.  Üha enamad kohvikud valmistavad kliendi soovil kohvi pabertopsi asemel kaasavõetud termoskruusi. Maailmapraktikas on erinevate kohvikettide seas levinud praktika, et klientidele müüakse või kingitakse korduvkasutatavaid kruuse ning pakutakse erinevaid soodustusi keskkonnasõbralikele klientidele. Positiivsest turundusest võidab nii ettevõte, keskkond kui ka tarbija.
 
Oma keskkonnateadlikkust saad näidata ka eelistades taaskasutatud materjalidest toodetud pakendiga tooteid, mis on omakorda 100% taaskasutatavad.
 
Hoidu ühekordsetest nõudest
Suvisel hooajal tekib kiusatus kasutada ühekordseid nõusid. Katsu neid siiski vältida! Kuigi piknikul või koduõuel grillides tundub ühekordsete nõude kasutamine mugavaim variant, koormab lühikese elueaga toodete kasutamine märkimisväärselt keskkonda. Samuti tuleks korduvkasutatavaid nõusid eelistada ka tööl, kus sageli on plastmasstopsid laialt kasutuses näiteks veeautomaatide juures. 
 
Paljud ühekordsed toidunõud ei kõdune pürgilas, põletades aga eritavad väga mürgiseid ühendeid. Eelista pika kasutusajaga tooteid, mida saab enne äraviskamist ise korduvkasutada ning mis ka pärast prügiks saamist uuesti ringlusesse lähevad. Näiteks klaaspudel ringleb 50-60, plastpudel 25-30 korda.
 
Ära unusta ka suvel sorteerimist
Kuigi võime oma käitumisharjumusi muutes jäätmete hulka oluliselt vähendada, ei ole seda enamasti siiski täielikult võimalik vältida. Seetõttu on oluline tekkivad jäätmed hoolikalt sorteerida, sest vaid sel moel jõuavad need tagasi ringlusesse. Kuigi aasta-aastalt suureneb jäätmeid sorteerivate inimeste hulk, kiputakse sageli sorteerimise harjumusest näiteks suvekodus viibides võõranduma. Olmeprügi hulka sattunud pakendid ei jõua aga kunagi uuesti ringlusesse - parimal juhul toodetakse neist Irus energiat, ent halvemal juhul lõppeb nende eluring prügimäel. 
 
Eesti Pakendiringlus on riigi suurim taaskasutusorganisatsioon, mis kogub pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes kokku 1384 kogumiskohas. Kogutud jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning sealsamas toodetakse pakenditest tooraine uute toodete valmistamiseks. Osa toormest kasutatakse ära Eestis, ent kõigi jäätmete taaskasutamise võimekust siin paraku ei ole, mistõttu läheb osa pakenditest ümbertöötluseks välismaale.