18.10.16

Teavitus Euroopa Liidu toiduabi jagamisest

Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega jagab kevadel 2015 Euroopa Liidu toiduabi. Seda on õigus saada jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoestust taotlenud inimestel.

Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui Teil puudub võimalus nimetatud päeval kaubale järele tulla, võite volitada ametliku esindaja toiduabi välja võtma. Volitus peab sisaldama volitatava isiku isikukoodi. Kaup väljastatakse mõlemal juhul isikuttõendava dokumendi alusel.
Volituse näidis on lisatud.

Oluline:

  • Kaubale järgi tulles pea kinni päevast ja osutatud kellaajast.
  • Üks komplekt toiduaineid kaalub 15 kg ning sisaldab tatart, jahu, pudruhelbeid, makarone, riisi, rosinaid, rapsiõli, suhkrut, liha- ja kalakonserve, purgisuppi ja šokolaadi. Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta kogu komplekt (ei saa osade kaupa järel käia).
  • Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti.
  • Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toimetulekutoetust taotlemas käisite.  Kui teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.
    Näide
    5-liikmeline pere, kus kõigile on ette nähtud toiduabi saab viis komplekti toiduabi ehk 5 x 15 = 75 kg. Vajalik seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti.
  • Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel käia. Siiski ei tohiks unustada, et iga kord antakse teile kaasa 27 ühikust koosnev komplekt.


Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja seda, palun teavitage  kohalikku sotsiaaltöötajat.

Täiendav info: www.toidupank.ee/euroabi
Küsimuste korral võib pöörduda kas kohaliku sotsiaaltöötaja või kohaliku toidupanga poole
Kohalik sotsiaaltöötaja:  Eda Tärno 332 5876
Toidupanga ELi toiduabi jagamise koordinaator: Kerttu Olõkainen, kerttu@toidupank.ee