Hajasustuse programmi 2017. aasta rahastatud taotlused

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamine

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et 08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduseministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017. a programmidokument", mis on kättesaadav EAS-i  http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm  ja Ida-Viru maavalitsuse  http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.
 
 
 
 
 
 

Kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projektitegevuste kirjeldus    

Juurdepääsuteede valdkonna projektitegevuste kirjeldus                                                                           

Autonoomsete elektrisüsteemide projektitegevuste kirjaldus

 

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM