Valla ettevõtted tegelevad puidu töötlemise, turismi, põllu- ja metsamajanduse, kaubanduse, transpordi ning erinevate teenuste pakkumisega. 

Valla suurimaks tööandjaks on Püssi linnas paiknev AS Repo Vabrikud.

Vallas tegutsevad tööandjatena OÜ Sigwar, Purtse kindluselamu, OÜ Lüganuse HVM, AS Skano Group jt.

 

Lüganuse valla ilus looduskeskkond soodustab turismiettevõtete loomist. Tähtsad turismiobjektid on Maidla mõis ja Purtse kindluselamu. Valda läbiv Purtse jõgi loob head võimalused süstamatkade läbiviimiseks. Rajatav Aidu veespordikeskus on kindlasti oluline valla turismiobjekt tulevikus.

 

Parim piirkond tööstusettevõtete investeeringuteks on Püssi linn ja lähiümbrus. Püssi linna lõunaosas paikneb Püssi tööstusala.  

Arvestades tööstusala asukohta, maa-ala suurust ning infrastruktuuriressursse sobivad Püssi tööstusalale energia ning ressursimahukad tootmised. Arvestades tööstusalal tegutsevate ja tegevust alustavate ettevõtete tegevusvaldkonda sobib piirkond eriti hästi puidu ettevalmistamise ja puidu töötlemisega tegelevatele ettevõtetele.

Tööstusala paikneb kahel pool rasketransporditeed, väljapääsuga Tallinn-Narva maanteele. Alal asub raudtee, mis võimaldab teostada nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi vedusid. Tänu heale asukohale ja korralikule taristule on piirkonnast kerge jõuda Sillamäe ja Kunda sadamateni. 

Tööstusala kasuks räägib parimas tööeas tööjõu olemasolu tööjõuturul ning oskustööjõu koolitamisvõimalus maakonna kolme kõrgetasemelise kutsehariduskeskuse baasil. Maakonnas saab tehnilise kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledzis.
 
Ettevõtlusmaad on Püssi linnas planeeritud ka mõlemale poole Energeetika tänavat ja Kalevi tänava äärde olemasolevate tootmismaade laiendusena.

 

Valda läbivad tööstuslikeks vedudeks sobivad rekonstrueeritud asfaltkattega teed, sealhulgas Tallinn-Narva maantee.